Een zorgzame gemeente

Een zorgzame gemeente heeft oog voor iedereen, focust op mobiliteit en veiligheid, investeert in degelijke infrastructuur en zorgt voor onze ruimte.

Heeft oog voor iedereen

een zichtbaar resultaat van de integratie van OCMW en gemeente: de welzijnscampus

een zichtbaar resultaat van de integratie van OCMW en gemeente: de welzijnscampus

DIO-woningen in aanbouw: wonen op maat van jongvolwassenen met een beperking

DIO-woningen in aanbouw: wonen op maat van jongvolwassenen met een beperking

verder werken aan een betaalbaar woonaanbod

verder werken aan een betaalbaar woonaanbod

Focust op mobiliteit en veiligheid

de ringweg rond Brecht is een feit, maar ook andere mobiliteitsproblemen krijgen onze aandacht!

de ringweg rond Brecht is een feit, maar ook andere mobiliteitsproblemen krijgen onze aandacht!

Draagt zorg voor onze ruimte

na het afbakenen van zones voor appartementen moet er meer variatie worden gebracht in het straatbeeld van onze hoofdassen

na het afbakenen van zones voor appartementen moet er meer variatie worden gebracht in het straatbeeld van onze hoofdassen

op De Merel de bos- en landbouwgronden gevrijwaard als aaneengesloten landschap

op De Merel de bos- en landbouwgronden gevrijwaard als aaneengesloten landschap

het groene karakter behouden: de afgelopen 12 jaar werd er geen enkele verkaveling met een nieuw wegentracé toegelaten in het woonparkgebied

het groene karakter behouden: de afgelopen 12 jaar werd er geen enkele verkaveling met een nieuw wegentracé toegelaten in het woonparkgebied

Investeert in degelijke infrastructuur

met alle gebruikers en betrokkenen een concreet plan uitwerken voor de toekomst van 't Goorhof

met alle gebruikers en betrokkenen een concreet plan uitwerken voor de toekomst van 't Goorhof

weg- en rioleringswerken verder zetten met oog voor de verzuchtingen van de omwonenden

weg- en rioleringswerken verder zetten met oog voor de verzuchtingen van de omwonenden