Wie is Daan?

Daan De Veuster is...

Daan De Veuster bij opening Jeugdhuis 't Jop

Daan De Veuster

1ste schepen – Brecht

°Schoten – 13/02/1978
Zandgroefweg 4
2960 Sint-Job-in-'t-Goor – Brecht

... lid van de Brechtse gemeenteraad sinds 2001. Enkele maanden daarvoor nam hij voor het eerst deel aan de verkiezingen, waarbij hij als jongerenkandidaat meteen verkozen werd. Toen was hij 22 jaar en daarmee het jongste Brechtse gemeenteraadslid. Vanop de oppositiebanken liet hij regelmatig van zich horen, maar op een constructieve manier, met oplossingen voor ogen. "Durven kiezen voor een goed compromis is immers zoveel beter dan je opsluiten in je eigen gelijk" stelt Daan resoluut.

Daan De Veuster stapte op jonge leeftijd doelbewust in de politiek. Al jong en later in de jeugdbeweging, besefte hij, dat anderen verder helpen en oplossingen aanreiken, voldoening schenkt. De politiek is dan wel een "harde stiel", maar voor hem het instrument om aan dat engagement verder vorm te geven! "Politiek maakt mensen niet gelukkig, maar het creëert wel het kader waarbinnen mensen gelukkig worden en zijn", aldus De Veuster. Het zit trouwens in de familie, zijn overgrootvader langs moederskant, Jef De Graef was schepen in de toenmalige zelfstandige gemeente Sint-Job-in-'t-Goor. Broer Maarten woont in Schoten woont en is daar burgemeester.

Daan gaf ook impulsen aan de vernieuwing en verjonging van de partij als voormalig voorzitter van JONGCD&V-Brecht. Maar niet alleen lokaal, ook regionaal en provinciaal is hij actief. In het verleden was hij ondervoorzitter van JONGCD&V in het arrondissement Antwerpen en nu draagt hij nog steeds zijn steentje bij aan de bovenlokale partijwerking als regionaal en provinciaal bestuurslid en lid van het provinciaal bureau.

Daan De Veuster

Op zijn 28ste werd hij in oktober 2006 rechtstreeks verkozen in de provincieraad en herverkozen in de gemeenteraad. Hij haalde het op één na beste resultaat in de gemeente Brecht. De lokale CD&V verhuisde van de oppositiebanken naar de meerderheid en als eerste schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, jeugd, sport, toerisme en feestelijkheden kon hij actief meewerken aan het beleid. In de provincieraad werd hij voorzitter van de raadscommissie onderwijs, jeugd, toerisme en noord-zuidbeleid en lid van de commissie leefmilieu, recreatie en groendomeinen. Om voldoende tijd aan alle activiteiten te besteden maakte hij van deze engagementen een voltijdse job. Medio 2010 werd hij tot voorzitter verkozen van de sportregio Antwerpse Kempen, wat hij zou blijven tot eind 2018. Ook zetelt hij in de raad van bestuur van Toerisme Provincie Antwerpen en het Autonoom Provinciebedrijf Sport.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 behaalde hij opnieuw het tweede beste resultaat in de gemeente Brecht. Hij volgde zichzelf op als 1ste schepen, ditmaal met de bevoegdheden ruimtelijke ordening, wonen, jeugd en sport. Sinds juni 2013 is hij ondervoorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. S.H.M. Deze maatschappij is actief in Brasschaat, Brecht, Schilde, Wuustwezel en Zoersel. Ze beheert ruim duizend huurwoningen, bouwt jaarlijks sociale huur- en koopwoningen en verwerft gronden voor de verkoop van betaalbare kavels. In maart 2017 werd hij opnieuw lid van de provincieraad en bleef dit tot het einde van de legislatuur. Begin januari 2019 werd hij voor de derde maal op rij 1ste schepen van de gemeente Brecht, nu bevoegd voor openbare werken, patrimonium, groenvoorziening, wonen en logistieke ondersteuning van activiteiten en evenementen.

Daan De Veuster bij het standbeeld van Pater Damiaan (Damiaanmuseum Tremelo)

Het leven is natuurlijk niet één en al politiek! In zijn vrije tijd houdt hij van reizen, literatuur en een goed gesprek. Daan komt graag onder de mensen en het is dan ook niet verwonderlijk dat het verenigingsleven steeds een belangrijke plaats heeft ingenomen in zijn leven. Vroeger was hij actief in de Chiro en nu is hij voorzitter van wijkcomité Kloosterveld en lid van tal van andere verenigingen.

Een antwoord op een veelgestelde vraag: Daan De Veuster of volledig Daan Jozef Damiaan De Veuster is inderdaad familie van Pater Damiaan. Hij is een rechtstreekse afstammeling van diens broer Gerard. Pater Damiaan is enkele jaren geleden verkozen als grootste Vlaamse Belg en werd in oktober 2009 heilig verklaard, waar Daan samen met de familie bij aanwezig was. Omwille van Damiaan's strijd voor de allerzwaksten, de achtergestelden en diegenen die in de maatschappij niet meer aanvaard werden is hij net zoals voor vele duizenden mensen, ook voor Daan een inspiratiebron.