Nieuwe kwaliteitsvolle kinderopvang in Overbroek

Door Daan de Veuster, vrijdag 1 augustus 2014

Vanaf 1 september 2014 zal Stekelbees in samenwerking met het gemeentebestuur kinderopvang organiseren in Overbroek. Daarvoor wordt een lokaal in de gemeenteschool in gebruik genomen. Tot eind vorig schooljaar beschikte de vrije school over een schoolbus. Deze werd gebruikt om de kinderen van de scholen van Klavertje 3, die overkoepeld gemeentelijk en vrij onderwijs aanbieden, van en naar de school te brengen en naar de kinderopvang in Brecht.

De vrije school besloot om het busvervoer af te bouwen en een alternatief was dus nodig. Samen met de schooldirecties en Stekelbees werkten we een oplossing uit voor de inwoners van Overbroek. Zo zal er vanaf 1 september voor- en naschoolse opvang worden aangeboden in een lokaal van de gemeenteschool. Het lokaal wordt thans verbouwd en ingericht als locatie voor de opvang. Tijdens woensdagnamiddagen zal er een bus naar de grotere buitenschoolse opvang van Stekelbees in Brecht worden ingelegd.

In navolging van het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) in Brecht, werden de afgelopen jaren reeds 2 nieuwe locaties in Sint-Job en Sint-Lenaarts in gebruik genomen. Vanaf 1 september worden er door het gemeentebestuur en Stekelbees op 4 locaties buitenschoolse opvang aangeboden.

Meer informatie

FacebookTwitter