Gemeenteraad verleent goedkeuring aan wegentracé laatste fase ringweg

Door Daan de Veuster, donderdag 9 oktober 2014

Het tracé voor de laatste fase van de ringweg (fase 3), tussen de Veldstraat en de Lessiusstraat werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

De goedkeuring van het wegentracé door de gemeenteraad, zal gevolgd worden door het indienen van de bouwaanvraag door AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) bij Ruimte Vlaanderen. Zo kan er gestaag worden verder gewerkt aan het dossier, waarvoor het archeologisch onderzoek op de site thans aan de gang is.

schema ringweg (bron: AWV)

schema ringweg (bron: AWV)

Het bouwdossier zal binnenkort raadpleegbaar zijn op het gemeentehuis. Alleszins zal de laatste fase van de ringweg worden uitgevoerd met geluidsschermen langs de zijde van Brecht-centrum. In het verlengde van de Nollekensweg zal, ook opvraag van de buurtbewoners een veilige oversteekplaats worden voorzien. Volgens de huidige planning van AWV kunnen de werken begin 2016 aanvangen.

FacebookTwitter