Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) maakt de weg vrij voor een nieuw politiecommissariaat

Door Daan de Veuster, zaterdag 25 oktober 2014

De politiezone Voorkempen is al jaren op zoek naar een geschikt gebouw voor een nieuw centraal politiecommissariaat. Het huidige centrale commissariaat is al geruime tijd te klein, waardoor de werking van het politieapparaat verspreid moet worden over maar liefst 7 locaties. In 2011 gaf een audit aan dat dit de grootste zwakte is van de organisatie.

In de zomer van 2013 werd op de site van de voormalige maalderij aan de Vaartdijk 15, de gewenste accommodatie gevonden. Deze zone is echter ingekleurd als KMO-zone volgens het gewestplan, met een vergunde kantooroppervlakte. Om de diensten van de politie te kunnen huisvesten is een bestemming openbaar nut gewenst.

Op de gemeenteraad van 9 oktober jl. lichtte ik toe dat het plan een geschikte oplossing biedt voor de politiediensten en de dienstverlening aan de bevolking geoptimaliseerd kan worden. Wanneer de politie de gebouwen zou verlaten wordt een nabestemming wonen voorzien, met maximum 15 woongelegenheden, enkel in het hoofdgebouw. De achterliggende zone krijgt dan een bestemming als agrarisch gebied. Zo proberen we tegemoet te komen aan de wensen van de hogere overheid, om hier op termijn de dynamiek te beperken.

de voormalige maalderij aan de Vaartdijk 15

de voormalige maalderij aan de Vaartdijk 15

Een mobiliteitsstudie werd eveneens toegevoegd aan het dossier. Daaruit blijkt dat de bijkomende verkeersstromen nergens mobiliteitsproblemen in de omgeving zullen veroorzaken. Het plan werd voorlopig goedgekeurd door de meerderheid. De N-VA-oppositie onthield zich, Vlaams Belang stemde tegen.

FacebookTwitter