Bouwvergunningen verlenen gebeurt voortaan autonomer

Door Daan de Veuster, vrijdag 16 januari 2015

Minister Joke Schauvliege (CD&V) nam het besluit om de gemeente Brecht met ingang van 1 januari 2015 op stedenbouwkundig vlak te ontvoogden. Dit betekent concreet dat Brecht autonomer bouwvergunningen kan afleveren. Hiervoor moest het gemeentebestuur voldoen aan 5 voorwaarden: beschikken over een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (GRS), een conform verklaard plannenregister, een register van de onbebouwde percelen en een vergunningenregister. Voortaan zullen de dossiers niet meer voor bindend advies naar het agentschap RWO oftewel stedenbouw moeten. Bovendien wordt de termijn voor een reguliere bouwvergunning ingekort van 105 dagen naar 75 dagen. Voor stedenbouwkundige attesten moet eveneens geen bindend advies meer worden gevraagd, wat voor de aanvragers eveneens een tijdswinst zal betekenen.

FacebookTwitter