Sint-Job: voetballen op kunstgras wordt mogelijk

Door Daan de Veuster, zaterdag 25 april 2015

In het kader van het sportinfrastructuurplan van de Vlaamse overheid wordt nog dit jaar een kunstgrasveld gerealiseerd op de terreinen van K.F.C.-Sint-Job. Het veld wordt gerealiseerd in een PPS-formule oftewel publiek-private samenwerking. Gedurende 10 jaar bedraagt de beschikbaarheidsvergoeding 49.836 euro op jaarbasis. Deze kost wordt verdeeld onder het gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de club. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Stadsbader met in onderaannemer de firma Lesuco. Die laatste zal voor 10 jaar instaan voor het onderhoud. Het werk beperkt zicht niet tot het terrein zelf, zo wordt ondermeer ook de verlichting opgewaardeerd. De opleveringsdatum van de werkzaamheden was voorzien voor half augustus. De Vlaamse overheid die het dossier aanbesteedde werd echter geconfronteerd met een juridische procedure. Zo werd de vooropgestelde timing even onzeker. Deze perikelen zijn echter van de baan en het veld zal vroeger kunnen worden aangelegd dan gepland. Zo zullen de werken kunnen starten begin juni en is de oplevering gepland rond 22 juli.

Het is een grote stap vooruit dat het dossier van het gemeentebestuur en de club werd geselecteerd. Door de sterke bevolkingstoename in Sint-Job en de grote interesse voor K.F.C.-Sint-Job, niet in het minst voor de jeugdwerking, heeft de club te weinig ruimte. Voor het aanleggen van een bijkomend klassiek veld ontbreekt de plaats. Het kunstgrasveld biedt extra speel- en trainingscapaciteit en is dus een prima oplossing.

FacebookTwitter