Nieuwe speelzone ingehuldigd in Sint-Jobse Kerkhofstraat

Door Daan de Veuster, dinsdag 15 september 2015

In de Sint-Jobse Kerkhofstraat werd deze zomer een nieuw speelpleintje in gebruik genomen. Het gemeente­bestuur nodigde hiervoor de buurt uit, die talrijk aanwezig was op het opneningsmoment.

de inhuldiging van het nieuwe speelpleintje

de inhuldiging van het nieuwe speelpleintje

Voorafgaand aan de realisatie van het speelpleintje werden de buurtbewoners uitgenodigd voor een infovergadering. Nadien volgde de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om hier te voorzien in een avontuurlijk speeltuig. Er werd gekozen voor maatwerk om het aanwezige groen maximaal te vrijwaren. Het toestel is hoofdzakelijk van hout zodat het mooi in de omgeving past. Kinderen kunnen via een klim- en looproute een glijbaan kunnen bereiken. Het toestel biedt heel wat speelwaarde, iets wat de afgelopen maanden werd bevestigd door de enthousiaste reacties die het gemeentebestuur ontving.

Het gemeentebestuur kreeg meermaals de vraag om in deze omgeving een speelpleintje te realiseren. Ingaan op deze vraag was verre van evident, omdat er geen geschikt openbaar domein voorhanden was. De verkavelingsaanvraag van de Colruytgroep voor een winkel en bouwpercelen bood echter nieuwe mogelijkheden. Na een aantal gesprekken met dit bedrijf, werd overeengekomen dat zij een zone voor een buurtweg tussen de Brugstraat en de Kerkhofstraat en een ruimte voor een groen- en speelzone van ongeveer 315 vierkante meter kostenloos zouden overdragen aan het gemeentebestuur. Zo verkregen we niet alleen een plaats voor speeltuigen en een nieuwe trage weg. Eveneens konden we verder invulling geven aan ons GRS oftewel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dat buurtparkjes in het centrum van Sint-Job vooropstelt.

FacebookTwitter