Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) afgerond

Door Daan de Veuster, zondag 20 december 2015

De gemeente Brecht stelde haar GRS oftewel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gedeeltelijk in herziening. Vooral de onderdelen wonen, economie en open ruimte kregen een grondige update. Het oorspronkelijke plan dateerde van 2004 en was de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

Na een openbaar onderzoek en een informatievergadering voor de bevolking werd het plan definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 10 september 2015. De deputatie van de Provincie Antwerpen verleende goedkeuring aan het plan in de zitting van 19 november 2015.

Voor wonen voorziet het plan in een nieuwe woningprogrammatie. Zo kunnen er ook in de toekomst mogelijkheden geboden worden voor betaalbaar wonen in onze gemeente. De zones tussen een- en meergezinswoningen kunnen verder worden afgebakend voor het grondgebied van gans de gemeente. Bovendien is het de bedoeling om in Overbroek ruimte te creŽren voor een intergenerationeel project, waarbij woningen voor ouderen gekoppeld kunnen worden aan kinderopvang.

Voor de weekendzone Kooldriespark, die bijna volledig permanent bewoond wordt, kan opnieuw aan een oplossing worden gewerkt.

Rond economie wordt duidelijk gesteld dat de KMO-zone Kloosterveld enkel kan uitbreiden mits er een nieuwe ontsluiting wordt gecreŽerd om Sint-Job kruispunt te ontlasten en mits voldoende buffering naar de naastgelegen woonwijk. Er worden tevens nieuwe mogelijkheden geboden om de stationsomgeving beperkt te ontwikkelen met bv. kantoren en beperkte dienstverlenende functies en dit rechtover de stationssite. De opmaak van het RUP voor deze site zal evenwel in nauwe samenspraak met de Vlaamse- en provinciale overheid moeten gebeuren.

Ten slotte krijgt de open ruimte de nodige aandacht in het plan. Zo staat het behoud van waardevolle sites en parkdomeinen voorop, net als het behoud van de landbouw in combinatie met natuurverweving voor het gedeelte van het Schietveld dat zijn militaire functie heeft verloren.

FacebookTwitter