Opnieuw lid van de provincieraad

Door Daan de Veuster, donderdag 23 maart 2017

Vandaag legde ik opnieuw de eed af als provincieraadslid en dit in opvolging van Tine Muyshondt.

eedaflegging

eedaflegging

In de periode 2006–2012 was ik reeds lid van de raad. Een aantal punten die ik toen op de agenda plaatste werden gevolgd door concrete acties. Zo denk ik aan het bebouwd perifeer landschap. Dit is een weinig concreet begrip in het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) dat van toepassing is op een aantal gemeenten in het Noordoosten van Antwerpen. Ondertussen werken de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel en Brecht met steun van de provincie en de Vlaamse overheid hieromtrent samen in het strategisch project De Groene Zes. Het behoud van het groen en de open ruimte in een landschap dat ondertussen sterk versnipperd is, zijn hierin belangrijke aandachtspunten. Eveneens ligt de focus op een zinvolle invulling van de kasteeldomeinen met behoud van hun karakter en het aanpassen van de vele woonparkgebieden aan de hedendaagse visie op wonen.

Ook de verwerving van de weilanden en akkers op domein De Merel door de VZW Kempens Landschap is een belangrijk dossier. Dit gebeurde met aanzienlijke provinciale steun. Zo kunnen deze gronden behouden blijven als een aaneengesloten geheel, aansluitend aan het waardevolle landschap van de Brechtse Heide.

Ik besluit met een blik op de toekomst: de provincie wordt dan wel afgeslankt, maar behoudt belangrijke bevoegdheden zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening. Momenteel wordt er gewerkt aan een Nota Ruimte als opvolger van het RSPA (Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen). Voor de gemeente Brecht is ook de studie van de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) van belang, betreffende een alternatieve ontsluiting voor de KMO-zone Kloosterveld.

FacebookTwitter