Nieuwe betaalbare kavels op komst

Door Daan de Veuster, woensdag 14 juni 2017

De gemeenteraad keurde het wegentracé goed voor de uitbreiding van de verkaveling Waterhoeve in het verlengde van de Kempendries te Brecht-centrum.

Het de bedoeling is dat het gemeentebestuur hier in samenspraak met Igean 6 betaalbare kavels realiseert voor bewoners van onze gemeente of diegenen die meerdere jaren in de gemeente Brecht hebben gewoond. Zowel op de kavels zelf als in de openbare ruimte is er ruimte voor groenvoorzieningen. Volgens de huidige planning moeten de infrastructuurwerken starten in het najaar van 2017 ofwel begin 2017. Geïnteresseerden kunnen vanaf heden hun interesse melden bij Igean.

verkaveling Waterhoeve

verkaveling Waterhoeve

Ook in samenwerking met S.H.M. De Voorkempen wil het gemeentebestuur een aantal betaalbare kavels realiseren. Zo wordt er gewerkt aan een plan om 21 sociale kavels op de markt te brengen in het project Molenstraat te Brecht-centrum, in het verlengde van de Laarweg.

FacebookTwitter