Voor wonen op ieders maat: bouw DIO- en aanleunwoningen gestart!

Door Daan de Veuster, vrijdag 8 juni 2018

Vandaag mocht ik samen met minister Jo Van Deurzen, OCMW-voorzitster Annemie Van Dyck en burgemeester Luc Aerts de eerste steen leggen voor dit nieuwe project. De nieuwbouw wordt opgetrokken op de welzijnscampus van de gemeente Brecht, in de nabijheid van ondermeer het dienstencentrum.

eerste stenen DIO- en aanleunwoningen

eerste stenen DIO- en aanleunwoningen

De nieuwe woningen worden gebouwd in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - H.E en het beheer komt grotendeels in handen van het OCMW.

De 16 DIO (Diensten Inclusieve Ondersteuning) - woningen zijn specifiek gericht op jongvolwassenen uit onze gemeente met een beperking. Zij krijgen de kans om zo zelfstandig als mogelijk te wonen, maar hebben wel hulp nodig op het vlak van poetsen, gezinszorg, thuiszorg en andere gespecialiseerde diensten uit de gehandicaptenzorg. OC Clara Fey zal instaan voor de zorgondersteuning.

In hetzelfde complex worden 12 aanleunwoningen voorzien, gericht op oudere mensen die nog redelijk mobiel zijn en gebruik willen maken van de mogelijkheden van het woon- en zorgcentrum.

voorgevel DIO- en aanleunwoningen

voorgevel DIO- en aanleunwoningen

Een burgerinitiatief was de basis voor dit project, ingegeven door de gevoelens die mensen koesteren voor hun kinderen en wiens toekomst wordt verzekerd, ook wanneer zij daar zelf niet meer voor kunnen instaan. Met die zorg voor ogen zijn beleidsmakers en burgers samen aan de slag gegaan. Datgene wat nu in de steigers staat is volgens mij het resultaat van zogenaamde co-creatie. Alle betrokkenen hebben effectief invloed gehad op het doorlopen traject en het resultaat hiervan. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar wel de moeite waard en m.i. de enige manier om te kunnen komen tot een gedragen project!

FacebookTwitter