Inwoners aan het woord laten!

Door Daan de Veuster, zaterdag 23 februari 2019

Er wordt werk gemaakt van meer inspraak voor de omwonenden bij de laatste grote fase weg- en rioleringswerken in het recreatief woongebied. In een gedeelte van de Mieksebaan, Albatrosdreef, Mostvenlaan, Rommersheide ABCDEG en een deel van I en J zijn momenteel nog geen rioleringen, maar vanaf begin 2021 wordt dit probleem aangepakt! Ongeveer 220 woningen kunnen dan aangekoppeld worden aan de riolering, wat ook het milieu ten goede komt. Meteen komen er ook nieuwe wegen.

op de info- en inspraakvergadering

op de info- en inspraakvergadering

Nieuw is dus ook dat de omwonenden meer inspraak krijgen bij de uitwerking van de plannen. Op een info- én inspraakvergadering eerder deze week kregen zij de mogelijkheid om ondermeer mee de breedte van de toegangswegenwegen, aanplantingen en snelheidsremmers te kiezen. Er was veel interesse voor de enquête. De resultaten worden nu verwerkt en binnenkort kenbaar gemaakt. Op basis van de ontvangen reacties worden de plannen verder uitgewerkt.

ook een gedeelte van de Mieksebaan wordt vernieuwd en verkeersveiliger ingericht

ook een gedeelte van de Mieksebaan wordt vernieuwd en verkeersveiliger ingericht

FacebookTwitter