Tien sociale zorgwoningen in aantocht

Door Daan de Veuster, woensdag 22 mei 2019

Als ondervoorzitter van Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. was ik vandaag in Zoersel te gast voor de "1ste steenlegging" van een nieuw en bijzonder woonproject. De 10 nieuwe woningen met ontmoetingscentrum worden opgetrokken in de Smissestraat in de directe nabijheid van het woon- en zorgcentrum. Het project is niet gericht op één bepaalde doelgroep. Het biedt zowel ruimte aan personen met een mentale beperking, mensen met een psychiatrische geschiedenis of ouderen in eenzaamheid. De woningen zijn bedoeld voor mensen die vrij zelfstandig kunnen wonen, met een zorgbehoefte.

1<sup>ste</sup> steenlegging

1ste steenlegging

Voor de realisatie van dit project werken Monnikenheide, Beschut Wonen De Sprong en sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen samen. Na de oplevering van het complex komen de woningen terecht in het patrimonium van de huisvestingsmaatschappij. Een toewijzingsreglement wordt nog opgemaakt zodat hier ook effectief de juiste doelgroep kansen krijgt.

1<sup>ste</sup> steenlegging

1ste steenlegging

In het werkingsgebied van S.H.M. De Voorkempen H.E, dat bestaat uit de gemeenten Brecht, Brasschaat, Schilde, Wuustwezel en Zoersel realiseerden we eerder al projecten voor bijzondere doelgroepen en wij zijn natuurlijk tevreden dat we daaraan ook in Zoersel ons steentje kunnen bijdragen. Op die manier geven we m.i. volop invulling aan artikel 3 van de Vlaamse Wooncode dat luidt: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. "Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd".

FacebookTwitter