Voorbereidende werken gestart voor aanplant van hoogstamboomgaard op Domein De Merel

Door Daan de Veuster, maandag 1 juli 2019

Op een perceel van meer dan 2,5 hectare langsheen de Schotensteenweg op domein De Merel wordt in het najaar een hoogstamboomgaard aangeplant. Deze gronden werden vroeger aangeplant met fijnspar in functie van de teelt van kerstbomen. Het perceel geraakte in de loop der jaren verloederd. In een recent verleden kocht de vzw Kempens Landschap deze gronden aan met steun van de gemeente Brecht, het provinciebestuur en de Vlaamse overheid.

oude kerstbomen op domein De Merel

oude kerstbomen op domein De Merel

Momenteel worden de oude kerstbomen gerooid. In het najaar volgt dan een heraanplant. Die is mogelijk dankzij een subsidie van de Leaderwerking en het bedrijf Eagle Burgmann dat een vestiging heeft in St.-Job-in-'t-Goor. Er zullen meer dan 100 fruitbomen worden aangeplant. Voor de aanplant kan gerekend worden op de steun van de leerlingen en leerkrachten van Buso Kristus Koning en de Nationale Boomgaardenstichting. Het is de bedoeling vanop de Schotensteenweg een mooi zicht te krijgen op het achterliggende open ruimte gebied van De Merel. Daarom wordt de boomgaard in een ruim plantverband aangeplant met brede zichtassen.

bomen aanplanten (update 29/11/2019)

bomen aanplanten (update 29/11/2019)

De open hoogstamboomgaard moet uitgroeien tot een onthaalpoort voor domein De Merel. Later komen er ook nog enkele zitbanken en een infobord. Met wat geluk kunnen hier over enkele jaren appels, peren, kersen, okkernoten en pruimen geoogst worden.

de nieuwe hoogstamboomgaard pas aangeplant (update 29/11/2019)

de nieuwe hoogstamboomgaard pas aangeplant (update 29/11/2019)

FacebookTwitter