Nieuwe aanpak met meer inspraak bij weg- en rioleringswerkzaamheden: bewoners reageren positief

Door Daan de Veuster, woensdag 23 oktober 2019

Tijdens een inspraak- en infovergadering eerder dit jaar bevroeg het gemeentebestuur de bewoners van een deel van de Mieksebaan, Albatrosdreef, Mostvenlaan en Rommersheide A-B-C-D-E-G-I-J over hoe zij de herinrichting van hun straten zien. Tijdens een nieuw en druk bijgewoond overleg vanavond werden de resultaten van de bevraging gepresenteerd. Ook lieten we aan de aanwezigen zien hoe we op basis van de bevraging de plannen hebben uitgewerkt. Voor feedback van de bewoners werd er eveneens de nodige tijd voorzien.

toelichting project

toelichting project

Na de werkzaamheden zullen alle betrokken straten beschikken over rioleringen (gescheiden stelsel) en een nieuwe bestrating. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kregen de bewoners de keuze tussen asfalt en klinkers en de mogelijkheid om al dan niet voor verkeersremmers, bredere toegangswegen en laanbomen te kiezen. Het gemeentebestuur liet al deze resultaten verwerken in de plannen. De respons van de aanwezigen was positief.

ontsluitingswegen

ontsluitingswegen

Na het finaliseren van de plannen, het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning en het aastellen van de aannemer kunnen de werken uitgevoerd worden in 2021. Voor de start van de werkzaamheden wordt er nog een vergadering georganiseerd in aanwezigheid van de aannemer. Dan kan er meer info worden gegeven over de fasering, mogelijke omleidingen ed. Nog voor de start van de werkzaamheden krijgen de bewoners bezoek van een zogenaamde afkoppelingsdeskundige. Die geeft advies over hoe de huizen kunnen aansluiten op het nieuwe gescheiden stelsel.

Bosbesdreef en Rommersheide F en H worden verbreed

Bosbesdreef en Rommersheide F en H worden verbreed

Om tegemoet te komen aan de vragen van de buurt worden in de omgeving van Rommersheide momenteel al werken uitgevoerd. Zo worden de Bosbesdreef en Rommersheide F en H verbreed. Er worden ook enkele verkeersremmers worden geplaatst. Door de verbreding van de wegen zullen auto's elkaar hier veiliger kunnen kruisen. De bermen zullen zo minder worden kapotgereden wat zal leiden tot een mooier straatbeeld en het gemeentebestuur zal niet steeds opnieuw de bermen moeten effenen.

FacebookTwitter