Nieuwe betaalbare woonwijk verwelkomt eerste bewoners

Door Daan de Veuster, dinsdag 10 december 2019

In de Leerlooiersweg nabij het centrum van Brecht nemen rond deze tijd de eerste bewoners hun intrek in 50 nieuwe sociale huurappartementen. In samenspraak met alle betrokken partners zoals de V.M.S.W, sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. en de grondeigenaars hebben we ongeveer een decennia gewerkt aan dit project. De woonontwikkeling is gericht op de mensen van hier. Daarvoor maakten we eerder een lokaal toewijzingsreglement op dat mensen voorrang geeft die in onze gemeente wonen of hebben gewoond.

een woordje uitleg over het nieuwe woonproject

een woordje uitleg over het nieuwe woonproject

De ganse woonwijk bestaat uit een mix van huur- en koopwoningen en het nodige groen. Binnenkort breng de sociale huisvestingsmaatschappij hier ook 14 sociale koopwoningen op de markt. In het voorjaar van 2021 volgen nog 28 huurappartementen en 21 koopwoningen. De nieuwe woonwijk wordt voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via de Laarweg. Fietsers en voetgangers zullen ook gebruik kunnen maken van een trage verbinding naar de Venusstraat. Ge´nteresseerden kunnen zich nog inschrijven bij S.H.M. De Voorkempen H.E. Vooral voor grotere Brechtse gezinnen die nood hebben aan verschillende slaapkamers is er nog aanbod.

de nieuwe woningen aan de Leerlooiersweg

de nieuwe woningen aan de Leerlooiersweg

FacebookTwitter